Inspiratiesessie 'Convenant Duurzame Woningbouw'

Gastspreker: Marrit van der Schaar.
Senior Projectleider Versnelling Woningbouw vanuit Provincie Utrecht.
Medeoprichter van het Convenant Duurzame Woningbouw in de bouw- en infrasector.

Provincie Utrecht

De provincie Utrecht staat voor een flinke bouwopgave. Tot aan 2030 is er een jaarlijkse ambitie om 10.000 woningen te realiseren. Daarbij ligt de opgave om zo toekomstbestendig mogelijk te bouwen. Via het Convenant Duurzame Woningbouw provincie Utrecht is een basis gecreëerd om opdrachtnemende en opdrachtgevende duurzaamheidsambities te combineren met deze woningbouwopgave. Waarbij thema’s zoals circulariteit, energie en duurzame mobiliteit belicht worden.

We weten als marktpartijen en overheden dat we meer toekomstbestendig moeten bouwen. Toch lukt het onvoldoende om de versnelling in te zetten. Het is vaak onduidelijk welke ambities nu worden nagestreefd binnen een gemeente of een project. Die eenduidigheid is van belang zodat duidelijk is wat er nodig is en welke rol eenieder kan spelen, dat investeringen in innovaties aangejaagd worden en die versnelling te realiseren. Daarom is het van belang om samen te werken, publiek-privaat.

Daarover wil Marrit van der Schaar in gesprek met u als innovator in de bouw. Vanuit de oproep tot samenwerking uit het convenant Duurzame Woningbouw provincie Utrecht gaan we met elkaar in gesprek.

Vraagstukken die aan bod zullen komen

  1. Wat zijn de te beïnvloeden factoren op: ketenniveau, brancheniveau en organisatieniveau om naar een toekomstbestendige bouw toe te werken? Concreet betekent dit wie moet wat doen, wat heeft de markt nodig, en wat kan de Provincie hierin faciliteren?
  2. Hoe kunnen we zorgen dat we een toekomstbestendig financieel model creëren voor opgaves in Utrecht? Welke financiële constructies of prikkels maken toekomstbestendig bouwen aantrekkelijk?

Heb jij een oproep of invalshoek waarom toekomstbestendig bouw op korte termijn nog niet gaat lukken, dan nodigen we jou ook van harte uit.

Datum

24 mei 2023

Tijd

15.00 – 17.00 uur

Investering

De fysieke bijeenkomst wordt door BdB kosteloos aangeboden.

Doelgroep

Projectmanagers, duurzaamheidsmanagers of omgevingsmanagers vanuit een Gemeente, Bouwer, Corporatie, Ingenieur en Architect. 

Locatie

BdB-Huis Amersfoort

Meer informatie

Wil je meer weten over deze inspiratiesessie en onze onderscheidende aanpak? Neem dan contact op met Tobias Somers of Natasha van Dijk.

Inschrijving

Aantal deelnemers
Top