Installatiestrateeg ‘Voor meer regie en betere resultaten’ - 2023

Nieuwe tijden vragen om nieuwe vaardigheden

Het installatieadviesbureau en de installateur worden steeds eerder bij bouwprojecten betrokken en installaties vormen een steeds belangrijker onderdeel van elk project. Eisen worden meer geformuleerd in termen van beleving dan in technische specificaties en de installateur moet in staat zijn om ook met niet-technische gesprekspartners effectief te overleggen. Tegelijkertijd groeit het aantal technische mogelijkheden. De projectontwikkelaar leunt zwaarder op het advies en de regie van de installatieadviseur/installateur en moet deze volledig vertrouwen. De installatiepartner wordt een strategisch partner. Dat vraagt nieuwe vaardigheden van de projectverantwoordelijken.

Daarom hebben we samen met de installatiesector de Leergang Installatiestrateeg ontwikkeld. De leergang richt zich op de ontwikkeling van de projectverantwoordelijken tot strategisch partner van jullie opdrachtgevers. Daarbij is de leergang geschikt voor zowel collega’s die zich richten op nieuwbouw als voor collega’s die zich bezighouden met renovatie- en serviceprojecten.

Effect voor deelnemer en organisatie

Deze leergang biedt een gezamenlijke leeromgeving voor projectverantwoordelijken uit de installatiebranche (advies, realisatie en toeleveranciers). Een (leer)omgeving waarin naast het opdoen van inzichten veel geoefend wordt met bijvoorbeeld het structureren van een gesprek, het verhelderen van de behoeftes en het stellen van de juiste vragen. Een ideale setting waarin de deelnemers inzichten en vaardigheden ontwikkelen en tegelijkertijd collegaprofessionals en gastsprekers ontmoeten die vanuit een andere invalshoek kijken, waardoor deelnemers hun omgeving en de diversiteit van belangen beter begrijpen.

  • De deelnemer heeft inzicht in de inhoudelijke marktontwikkelingen en is in staat om zijn of haar communicatie af te stemmen op het abstractieniveau van de gesprekspartner.
  • De organisatie creëert een team waarmee het in staat is een andere rol in het bouwproces in te nemen en op een passende manier kan samenwerken met niet-technisch georiënteerde stakeholders

Programma

De leergang is gebouwd op basis van 4 kernthema’s. De opgedane inzichten over deze kernthema’s worden direct vertaald naar hetgeen dit betekent voor de praktijk en de benodigde (niet-technische) vaardigheden die daarbij komen kijken. Gedurende alle dagen wordt er direct geoefend met deze (niet-technische) vaardigheden.

Het herkennen en kunnen duiden van de ontwikkelingen in de sector en kunnen doorvertalen wat deze ontwikkelingen betekenen voor het eigen bedrijf, project en vooral hetgeen dit betekent voor het eigen handelen en de benodigde vaardigheden.

  • Resultaat: Deelnemers hebben inzicht in de marktontwikkelingen en hetgeen deze impliceren voor het eigen handelingsrepertoire.
  • Vaardigheden: Conceptueel denken, profileren, uitdrukken en referentiemacht.

Het overzien en begrijpen van de keten en de verschillende spelers, het verkrijgen van meer inzicht in de belangen en verwachtingen en begrijpen wat dit betekent voor de samenwerking.

  • Resultaat: Deelnemers zijn in staat vanuit de bredere projectcontext te denken en hebben inzicht in de verschillende belangen van projectpartners en stakeholders en in hun rol in de waardenketen.
  • Vaardigheden: Overzicht creëren, vragen en luisteren, inleven in belangen en strategisch handelen.

Het integraal samenwerken in projecten (nieuwbouw, renovatie en services).

  • Resultaat: Deelnemers doen concrete inzichten op en verwerven vaardigheden welke bijdragen aan de integrale samenwerking.
  • Vaardigheden: Samenwerken, herkennen van raakvlakken, integraal werken, integrale scope bewaking.

Het oefenen van de niet-technische persoonlijke vaardigheden zoals abstraheren, luisteren, communiceren en het ophalen van verwachtingen, behoeftes en belangen.

  • Resultaat: Deelnemers zijn in staat effectief en functioneel te communiceren en deze communicatie aan te passen bij gesprekspartners.
  • Vaardigheden: Abstraheren, luisteren, communiceren, presenteren.

Inmiddels staan we aan de start van de vierde leergang. De voorgaande deelnemers hebben de leergang als inspirerend en een absolute aanrader ervaren.  

 “Inspirerende, nuttige en gezellige leergang. Heeft goede inzichten gegeven en tips met betrekking tot de niet-technische vaardigheden in ons vak!”.  

De leergang Installatiestrateeg is een initiatief ontstaan vanuit de brede installatiesector (installateurs, adviseurs en leveranciers). Het is een gezamenlijke leergang geïnitieerd, ontwikkeld én omarmd door Sweegers en de BruijnKuijpers, Siemens, Hoppenbrouwers en Valstar Simonis. De leergang is van én voor de installatiesector; projectverantwoordelijken vanuit de gehele sector zijn uitgenodigd om deel te nemen. Voor vragen neem contact op met BdB of met een relatie bij één van de initiatiefnemers.

Data

21 september, 4 oktober, 1 en 29 november 2023

Het programma zal op alle dagen starten om 13.30 uur en eindigen om 20.00 uur.

Investering

€ 1.990,- (excl. btw)

Doelgroep

Projectverantwoordelijken van installatieadviseurs, installateurs en leveranciers binnen nieuwbouw-, renovatie- en service-projecten.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze leergang en onze onderscheidende aanpak? Neem dan contact op met Anneke Westerhuis of Maaike Korenstra

Inschrijving

Aantal deelnemers
Top