zorg

Innovatieproject bij BdB Zorg

Bij ‘innovatie in de zorg’ denkt men al snel aan E-health toepassingen, telemonitoring of robotisering. Maar innovatie in de zorg kan ook gaan om sociale innovaties en vernieuwende vormen van dienstverlening waarmee we de zorg beter kunnen inrichten. Onze collega Eline Scheer is als projectleider betrokken geweest bij een dergelijk innovatief project, waar meerdere zorgorganisaties uit Amsterdam bij betrokken waren.

In het project is gezamenlijk een nieuwe methodiek ontwikkeld die stedelijk nu door vier organisaties in Amsterdam wordt ingezet: Netwerk Ondersteunend Werken. In dit interview blikt Eline terug op haar ervaring met dit project en deelt ze een aantal lessen voor andere projectgroepen die op stedelijk niveau met meerdere organisaties aan een sociale innovatie werken.

  • Kan je wat vertellen over het doel van je project?

Vanuit de gemeente Amsterdam lag er een vraag aan vier Amsterdamse zorgorganisaties voor een beter wachtlijstbeleid. Vanwege de lange wachtlijsten verergerde namelijk veelal de problematiek bij de Amsterdammer. Het doel van het project was het stabiliseren of verbeteren van de situatie van de mensen op de wachtlijst, middels het inzetten en positioneren van het eigen netwerk.

  • Wat was jouw rol in dit project?

Ik was projectleider van een projectgroep opleiden en ontwikkelen. Deze projectgroep bestond uit vier opleidingsadviseurs van verschillende zorgorganisaties uit Amsterdam. De projectgroep was verantwoordelijk voor het opzetten van de opleiding en het lesmateriaal om mensen op te leiden in de nieuwe methodiek en om mensen op te leiden in deze organisaties, om zelf eigen medewerkers te trainen in het toepassen van de methodiek.

Als projectleider was ik voornamelijk verantwoordelijk voor het bewaken van de grote lijnen van het project zoals een goed werkende projectstructuur, doelgericht werken, de planning, informatievoorziening en het bewaken van de kwaliteitslat. Daarnaast was ik de schakel tussen de opdrachtgever en de projectgroep.

  • Wat was de grootste uitdaging voor het project?

Een uitdaging van een stedelijk project waarbij meerdere organisaties betrokken zijn, is dat je continu zoekt naar wat het gemeenschappelijke doel is en het doel van de eigen organisatie. Er moet steeds een koppeling gemaakt worden tussen wat er samen in de projectgroep ontwikkeld zou worden en wat juist meer hoort bij de borging in een specifieke organisatie. Want uiteindelijk wil iedereen ook toewerken naar een toekomstbestendig resultaat door een goede borging in de eigen organisatie.

Dus als projectgroep moet je bewust bezig zijn om ook de keuzes te maken voor het gemeenschappelijk belang en niet alleen voor het belang voor de eigen organisatie. Gelukkig werd deze afweging in dit project steeds goed gemaakt.

  • Hoe zijn jullie met dit soort uitdagingen omgegaan?

We hebben vaak de checkvraag aan elkaar gesteld: geldt dit alleen voor jouw organisatie of is dit voor alle organisaties van belang? Dit werd natuurlijk ook goed gecheckt bij de opdrachtgever om het doel van het project goed voor ogen te houden.

Ook moesten er goede afspraken aan de voorkant worden gemaakt. Dit zit bijvoorbeeld ook in hele praktische dingen: als je een grote aankoop gezamenlijk doet, hoe worden de kosten en baten daarvoor eerlijk verdeeld over de organisaties? Je wil niet dat daarover discussie ontstaat.

  • Welke lessen wil je andere organisaties meegeven voor dit soort ontwikkelingen/projecten?

Een aantal dingen die ik mee kan geven die samenwerken met andere organisaties aan één gemeenschappelijk doel:

1.     Houd het gezamenlijke doel voor ogen
Er is sprake van een gemeenschappelijk doel en eigen belangen. Beiden kunnen naast elkaar bestaan, maar wees ervan bewust en blijf bij elkaar checken of bepaalde vraagstukken of beslissingen gebaseerd zijn op het gezamenlijke of op het belang van de individuele organisaties.

2.     Maak goede afspraken aan de voorkant

Door goede afspraken aan de voorkant te maken, hoop je latere discussies te voorkomen.

3.     Leer elkaar ook informeel kennen
Vaak zijn stedelijke projecten groot en langdurig. Je wil dus ook een goede relatie onderling vormen om gezamenlijk die juiste keuzes voor het gemeenschappelijke doel en niet het belang van de eigen organisatie voor op te stellen. Daar heb je een teamgevoel voor nodig. Ook kun je door elkaar goed te leren kennen optimaal gebruik maken van ieders kwaliteiten.

In dit project ging dit heel goed waardoor we efficiënter hebben kunnen werken, men elkaar goed begreep en we zochten elkaar gemakkelijker op. En niet onbelangrijk: het levert meer plezier op in het project, dit maakt het leuker!

  • Wat is de toegevoegde waarde van BdB Zorg in zo’n project?

Dan moet ik denken aan ons manifesto: met scherpte, plezier en inhoud zo een rol vervullen. Als projectleider heb ik me ervoor ingezet om waar nodig energie (terug) te brengen in een project.

Ook hebben wij kennis en ervaring in huis van een grote diversiteit aan projecten in het zorgdomein, waardoor we mogelijke valkuilen snel kunnen herkennen en succesfactoren op het juiste moment in kunnen zetten om ieder uniek project in goede banen te kunnen leiden.

 

Ben jij op zoek naar een projectleider of zoekende om de energie (terug) te brengen in een lopend project? Neem dan vooral eens contact met op met Eline Scheer!

Terug

Top