zorg

Opdrachten Financiering van zorg

Wij vertellen je graag meer over de diverse opdrachten welke wij mochten vervullen. 

Beweging 3.0 - Ambulante GRZ: De seinen op groen voor revalidatie in de thuissituatie?

De landelijk beweging naar: ‘zelf als het kan, digitaal als het kan, thuis als het kan’, vraagt om een grote transformaties van de zorg. Zo ook voor de revalidatiezorg. Om die reden heeft BdB Zorg voor Beweging 3.0 in de periode oktober t/m december 2023 een business case mogen schrijven met als hoofdvraag “Kan Ambulante GRZ duurzaam georganiseerd worden binnen mijn organisatie, inhoudelijk en financieel?”

In drie maanden tijd hebben wij ons ondergedompeld in de ingewikkelde materie van ambulante GRZ en zijn we tot een advies gekomen voor de organisatie. Met als antwoord op de hoofdvraag: de seinen op groen voor ambulante GRZ. Met als kanttekening: goede randvoorwaarden neerzetten, beseffen dat het een grote systeemverandering is en tijd en geld om te investeren.

De uitkomsten van de business case hebben bijgedragen aan besluitvorming omtrent het wel of niet starten met ambulante GRZ, de inrichting van het verandertraject, de randvoorwaarden, de financiering en inhoudelijke mogelijkheden.

Dit zeggen de betrokkenen van Beweging 3.0 zelf over het resultaat: "De Business case geeft ons inzicht in de enorme complexiteit van ambulante GRZ, begrip van de financiering en het is dan ook een belangrijke eerste stap in ons verandertraject!"

 

Van Neynsel - Een duidelijke richting voor de organisatie, een heldere structuur en een strakke inrichting van het vakgebied zorgverkoop

Zorgorganisaties hebben in toenemende mate te maken met complexiteit in het rondkrijgen van de financiering. Als een paal boven water staat het kunnen blijven leveren van goede zorg. Om dat te kunnen doen moeten zorgorganisaties transformeren én voldoende financiële middelen creëren. Dat zet een gezonde bedrijfsvoering onder druk.

Een duidelijke richting voor de organisatie, een heldere structuur en een strakke inrichting van het vakgebied zorgverkoop, dragen bij aan een gezonde financiële huishouding. Om die reden is BdB Zorg bij Van Neynsel een traject gestart waarin precies deze onderwerpen centraal stonden. In een artikel in Fizi, dat is geschreven samen met Jeroen van Bommel, directeur Financiën en Bedrijfsvoering bij ouderenzorgorganisatie Van Neynsel in ‘s-Hertogenbosch, hebben we de concrete stappen die Van Neynsel heeft gezet beschreven, en het opgeleverde resultaat voor de financiële gezondheid van Van Neynsel.

Lees hier het artikel.

 

LUMC Curium – Interim zorgverkoop binnen de jeugd- en volwassen GGZ

In de periode februari 2022 tot en met april 2024 heeft BdB Zorg vanuit de rol van interim zorgverkoper bijgedragen aan het realiseren van passende financiering, van hoog specialistische Jeugd- en volwassen GGZ voor LUMC Curium. Daarbij hebben we met veel voldoening samengewerkt met de collega's van LUMC Curium, gemeenten, regioverbanden, de VNG en zorgverzekeraars om deze beweging naar passende financiering voort te zetten. Jeugdzorg speelt een essentiële rol in het beschermen, ondersteunen en bevorderen van de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren. en daarmee in het creëren van een gezondere en veerkrachtigere samenleving. Om dit mogelijk te maken, zijn toekomstbestendige financiering en het afsluiten van passende contracten twee belangrijke voorwaarden, waarbij rekening moet worden gehouden met de 'reguliere' zorg maar ook ruimte moet worden geboden om als sector te innoveren.

Waar de uitdagingen binnen de financiering van de Jeugd GGZ bestonden uit het spanningsveld, van hoe te innoveren ten tijde van financiële krapte en het afspreken van reële tarieven, was er binnen de volwassen GGZ de overgang naar het Zorgprestatiemodel (ZPM). Ook hierbij hebben wij het zorgverkoopteam van het LUMC mogen ondersteunen. Naast de vertaling van het ZPM naar de interne organisatie heeft de inzet van BdB als resultaat gehad dat er met alle verzekeraars van het LUMC passende contracten zijn afgesloten voor de volwassen GGZ.

Dit zeggen de opdrachtgevers van LUMC Curium over de samenwerking met BdB: “BdB werkt proactief en legt snel de benodigde relaties met interne en externe stakeholders. Ze zorgen voor heldere afspraken en borgen hun werkzaamheden op een prettige manier in de organisatie. Het was prettig om met ze samen te werken, zowel qua resultaat als qua sfeer die ze meebrachten.”

Terug

Top