zorg

Referenties Medisch en Verpleegkundig leiderschap

Wij vertellen je graag meer over de ervaringen van onze relaties. 

Sienke Rommens, GZ-psycholoog (Argos Zorggroep) 

“Met de vakgroep Specialisten Ouderengeneeskunde en GZ-psychologen van Argos zorggroep hebben we een nuttig, leerzaam en intensief traject gevolgd om ons Medisch Leiderschap te bevorderen. Het doel was om een gezamenlijke vakgroep op te zetten en deze een stem te geven in beleid en besluitvorming van de organisatie. Het traject heeft bestaan uit het verkrijgen van meer inhoudelijke kennis over positionering, zorgcontractering, persoonlijke leiderschapsstijl en feedback geven en ontvangen. Daarnaast waren er persoonlijke- en groepssessies over leiderschap, groepsvorming, en positionering. Dit alles kwam samen in een afsluitende dag waarin de vakgroep de visie en doelstelling heeft gepresenteerd aan Raad van Bestuur en regiomanagers, welke tegelijk een passend begin vormde van de gezamenlijke uitdaging om medisch leiderschap optimaal te benutten.” 

Pien Gimbrere, Specialist Ouderengeneeskunde (Tante Louise) 

“In het leiderschapstraject voor behandelaren in West-Brabant heb ik kennis gemaakt met Mathilde en Jesper van BdB. Gemotiveerde en kundige organisatieontwikkelaars met kennis van de ouderenzorg. Ze hebben ons aan de hand van verschillende opdrachten en werkvormen laten werken aan het vergroten van ons leiderschap. Als resultaat is er een regionaal netwerk ontstaan tussen specialisten ouderengeneeskunde waarmee we tweemaal per jaar samenkomen. Persoonlijk heb ik nog meer inzicht gekregen in de manier waarop ik invloed zou kunnen uitoefenen binnen mijn organisatie. Bedankt BdB!” 

Nicoline van der Hagen, Manager Expertise, Behandeling en Kortdurende Zorg (Argos Zorggroep) 

“De aanleiding van de samenwerking met BdB was een medisch leiderschapstraject: door ervaring met een collega van BdB was het contact snel gelegd voor het medisch leiderschapstraject. De samenwerking met BdB is fijn; door goede afstemming is er een prima invulling van het traject tot stand gekomen. Daarnaast heeft BdB creatieve ideeën en een groot netwerk van deskundigen waar gebruik van wordt gemaakt. Door het mooie resultaat van het medisch leiderschapstraject biedt dit een basis voor een verdere samenwerking. Zo is er momenteel een tweede opdracht voor de begeleiding van operationeel leidinggevenden binnen revalidatiecentrum.  

Mede door de inzet van BdB heeft een vakgroep van specialisten ouderengeneeskunde en GZ-psychologen kunnen vormen. Zij moeten er zelf verder mee aan de slag, maar ook hierbij komt BdB af en toe langs om weer te kijken waar staan ze en of de weg nog klopt. Al met al is het resultaat dus professionalisering van onze collega’s op het gebied van zeggenschap. Door na te denken over de onderwerpen heeft dit tot slot tot een verdieping binnen Expertise, Behandeling en Kortdurende Zorg van Argos Zorggroep geleid. Ik zou BdB voor 100% aanbevelen!” 

Masja Wijnmaalen, Verpleegkundige (Revant) 

Het enthousiasme, de persoonlijke aandacht en oprechte interesse zijn een grote stimulans.  

De inzet van BdB heeft als resultaat gehad dat de rol van de verpleegkundige binnen de interdisciplinaire teams en in de organisatie zijn versterkt. Er is meer zichtbaarheid voor de verpleegkundige rol in de organisatie. Zo is er na het ontwikkeltraject van BdB een werkgroep Zeggenschap Zorgmedewerkers gevormd vanuit de drie Verpleegkundige teams binnen Revant, namelijk Kliniek Breda, CCL Long en Kliniek Zeeland. Vanuit deze samenwerking en na verkennende gesprekken met Raad van bestuur (RvB) en Managementteam (MT) binnen Revant op het thema zeggenschap voor zorgmedewerkers wordt de stap gezet om te komen tot het oprichten van een adviesraad Professionele Advies Raad (PAR).  

Het traject heeft mij als individu inzicht en handvaten gegeven. Zoals BdB het zelf beschreef; er zijn zaadjes geplant waardoor de juiste stappen worden gezet en verbinding gemaakt om tot een goed resultaat te kunnen komen. Ik vond de twee dagen onder de hoede van BdB enorm inspirerend en zou dit iedereen gunnen die net een stapje verder willen zetten maar nog niet goed weten hoe.” 

Erna Zomer, Specialist Ouderengeneeskunde (Surplus) 

“Bij de specialisten ouderengeneeskunde van Surplus was er behoefte om het medisch leiderschap verder te ontwikkelen. BdB was al bekend in de organisatie. Gezien de goede ervaringen hebben we hen ook gevraagd voor het begeleiden van het ontwikkeltraject medisch leiderschap. Het traject loopt nog. De begeleiding is proactief, ontspannen en flexibel. De specialisten ouderengeneeskunde ervaren groei in hun functioneren als medisch leider. Het doorlopen van het ontwikkeltraject onder begeleiding van BdB wordt als positief ervaren.” 

Albert Tahaparij, Directeur Zorg (Waardeburgh) 

“De samenwerking met BdB was een prettige samenwerking waar zaken goed besproken konden worden in het voor, tijdens en na traject. De aanleiding van de samenwerking was de behoefte om meer helderheid te creëren bij verpleegkundigen over hun rol en positie in de organisatie t.o.v. niv. 4, 5/EVV-ers, overige teamleden, en de managers, alsmede het creëren van een betere betrokkenheid van hen bij ontwikkelingen binnen de organisatie.  

Verpleegkundigen ervaren na afloop van het traject meer duidelijkheid. Ze hebben nu inzicht gekregen in de lopende ontwikkelingen en projecten van en binnen de organisatie. Ze kunnen dit ook op Intranet volgen en aangeven als ze betrokken willen worden. Ik zou BdB zeker aanbevelen. Het zijn kundige trainers die gevoel hebben bij de club waar ze voor staan.” 

Ellen Ligthart, Kwaliteitsverpleegkundige BrabantZorg 

“Wat heeft het ontwikkeltraject me veel inzichten gegeven. Aan de ene kant heb ik mezelf nog beter leren kennen in het verpleegkundig leiderschap en aan de andere kant krijg je betere inzichten in de organisatie en welke rol je hierin bekleedt.”  

Terug

Top