Bouwen
aan beleid

Samen met onze overheidsrelaties werken wij aan wendbaar en resultaatgericht nieuw beleid.

Al klaar voor de Wet kwaliteitsborging?

De ingangsdatum van de wet komt steeds dichterbij. Word samen met ons Wkb-ready?

Mensen maken het verschil

Bouwen aan resultaat vergt bouwen aan mensen. Wij bouwen mee met onze resultaatgerichte opleidingen en inspiratiesessies..

Samen bouwen aan Nederland

Samen met onze relaties geeft ons team van ondernemende professionals vorm aan ontwikkeling van branches, organisaties, projecten, teams en individuen.
Vanuit inhoudelijke kennis van de branche, kernprocessen en het vak organisatieontwikkeling streven wij samen naar aantoonbaar duurzame effecten.

De overheid in ontwikkeling

Bij de verschillende overheidsorganisaties werken mensen aan het Nederland van morgen. Daar waar maatschappelijke ontwikkelingen, beleid, persoonlijke en politieke ambities, transparantie en rechtmatigheid bij elkaar komen creëren wij ons land. Samen met deze mensen werken wij op tal van uitdagingen aan het realiseren van een daadkrachtige duurzame publieke sector voor en door Nederlanders. 

 

  • Duurzaamheid
  • Wet kwaliteitsborging
  • Doelgericht inkopen
  • Veiligheid
  • Verduurzaming in de keten van de woningbouw

Ben jij al voldoende voorbereid op de duurzaamheidseisen voor 2030 en groeiende opdrachtgeversambities van 2025 voor jouw organisatie, projecten en medewerkers?

Vanuit intrinsieke motivatie helpen wij je simpel, laagdrempelig en praktisch om stappen te zetten met duurzaamheid. Door samen met jouw organisatie duurzaamheid als grote opgave stapsgewijs tastbaar te maken, een passende doorvertaling voor jullie organisatie te ontwikkelen, deze te implementeren en onafhankelijk te toetsen en te borgen. In de vorm van implementatie, begeleiding of een vaste coördinatierol.

Wij ondersteunen je over de lijn van:

  • Strategie en implementatie;
  • Ontwikkeling van jouw praktijkgerichte aanpak in projecten aan de hand van afgeronde proefprojecten;
  • Tastbaar maken, rapporteren en verbeteren van milieuprestatie en draagvlak.

Uitgangspunten voor ons:

  • We zoeken altijd naar de slimste, efficiënte en meeste effectieve aanpak;
  • We sluiten aan op bestaande initiatieven en manier van werken.
Tobias
Somers
Rutger
Wilschut

Welke impact hebben de Wkb en de Omgevingswet vanaf 2022? Overheden, waaronder gemeenten, staan voor de uitdaging om de impact van de Wkb te vertalen naar concrete en behapbare acties in hun voorbereiding. De Wkb heeft brede impact op het vergunningsstelsel, het VTH-beleid, het legesbeleid en de onderliggende processen, functies en samenwerking met alle stakeholders in de Gevolgklasse 1 bouwprojecten.

BdB zorgt dat gemeenten op een pragmatische manier de impact scherp krijgen. Dit doen we onder andere door het uitvoeren van een nulmeting, het begeleiden van kennisontwikkeling middels een Wkb-Game (opleiding), mee te schrijven in de benodigde structuuraanpassingen en het begeleiden van proefprojecten.

Wil je meer informatie over de Wkb? Bekijk dan onze Wkb-website.

Rutger
Wilschut

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: pageparts/branchethema.php

Line Number: 53

'">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: pageparts/branchethema.php

Line Number: 55

"/>

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: pageparts/branchethema.php

Line Number: 58

De overheid koopt in. Veel! Het doel daarbij in op een voorspelbare, gestructureerde, transparant en rechtmatige manier diensten en producten in te kopen tegen een maatschappelijk geaccepteerde prijs. Budgettering, marktwerking, transparantie, aanbestedingsmethode, Europees recht, politiek, economisch meest voordelige aanbiedingen, stakeholders met macht, sociale media,  belangenverenigingen, etc etc.

 

Binnen dit krachtenveld worden vertegenwoordigers van overheid en marktpartijen geacht “het spel te spelen” zodat de maatschappij tevreden is en de marktpartij eerlijk geld naar eerlijk werk overhoud. 

Wij helpen overheidspartijen de juiste partners te selecteren en samen het spel op constructieve wijze te spelen.

Lex
Halsema
Maaike
Korenstra

Het is logisch en terecht dat er in toenemende mate aandacht is voor veiligheid in de brede bouw- en infrabranche; veiligheid in de brede zin van het woord. Naast bouwplaatsveiligheid, is er steeds meer focus op constructieve veiligheid, ARBO veiligheid en omgevingsveiligheid.

Veiligheid dient als geïntegreerd onderdeel van een organisatie en project te worden benaderd.

Wij helpen organisaties de aandacht voor integrale veiligheid te vergroten.

Willem
de Bont
Sven
Warmerdam

Om de ambities vanuit het grondstoffen- en klimaatakkoord en het CO2 neutraal maken van de woningvoorraad te kunnen behalen is een fundamentele transformatie van de keten noodzakelijk. Daarnaast kijken wij als maatschappij aan tegen een schrijnend woningtekort.

 

Het realiseren van deze ambities vraagt vernieuwende samenwerkingsvormen, aanpassingen in organisatievormen, processen en in houding en gedrag van mensen. Dit gaat niet vanzelf.

Wij ondersteunen onder andere woningcorporaties en de ketens bij het ontwikkelen en (in)richten van vernieuwende resultaatgerichte samenwerkingen.

Anneke
Westerhuis
Martijn
Scheijde


Actueel

Graag inspireren en enthousiasmeren wij

31-12-2022

Voorbereiding Unie van Waterschappen

Ter voorbereiding op de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft de Unie van Waterschappen in samenwerking met BdB Groep op 7 oktober 2022 een kennissessie georganiseerd.

31-12-2022

Veiligheid bij opdrachtgevers

De afgelopen jaren is de nadruk op het thema veiligheid verschoven van opdrachtnemers naar opdrachtgevers. Steeds vaker wordt erop gewezen dat je als opdrachtgever veiligheid niet volledig ‘weg’ kan contracteren.

31-12-2022

Is de HR-afdeling al betrokken bij de voorbereiding op de Omgevingswet?

De Omgevingswet, die naar verwachting wordt ingevoerd in 2023, is een veelbesproken thema bij alle organisaties die onderdeel zijn van de bouwkolom binnen de fysieke leefomgeving. Dat is zeker niet onterecht, aangezien het de grootste wetgevingsoperatie is sinds de invoering van de grondwet in 1848.

31-12-2022
Uitwerking

Implementatiekracht in het sociaal domein

Vanuit onze kennis binnen BdB Zorg en BdB Overheid zijn we ervan overtuigd dat de samenwerking tussen financiers (waaronder gemeenten) en zorginstellingen van cruciaal belang is als we succesvol willen zijn en blijven in de kwaliteit van zorg en ondersteuning die we bieden.

“Met vertrouwen kunnen wij beter bouwen”

Allemaal werken wij met affiniteit voor de bouw en infra sector. Iedereen in ons team draagt bij vanuit zijn eigen ervaringen en expertise en vanuit de overtuiging dat het altijd beter kan.

Blijf op de hoogte

Frequent organiseren wij inspiratiesessies over relevante kansen en uitdagingen in de bouw en infra. Wil je graag een uitnodiging ontvangen voor deze bouw en infra gerichte inspiratiesessies?

Top