Bouwen
aan beleid

Samen met onze overheidsrelaties werken wij aan wendbaar en resultaatgericht nieuw beleid.

Al klaar voor de Wet kwaliteitsborging?

De ingangsdatum van de wet komt steeds dichterbij. Word samen met ons Wkb-ready?

Mensen maken het verschil

Bouwen aan resultaat vergt bouwen aan mensen. Wij bouwen mee met onze resultaatgerichte opleidingen en inspiratiesessies..

Samen bouwen aan Nederland

Samen met onze relaties geeft ons team van ondernemende professionals vorm aan ontwikkeling van branches, organisaties, projecten, teams en individuen.
Vanuit inhoudelijke kennis van de branche, kernprocessen en het vak organisatieontwikkeling streven wij samen naar aantoonbaar duurzame effecten.

De overheid in ontwikkeling

Bij de verschillende overheidsorganisaties werken mensen aan het Nederland van morgen. Daar waar maatschappelijke ontwikkelingen, beleid, persoonlijke en politieke ambities, transparantie en rechtmatigheid bij elkaar komen creëren wij ons land. Samen met deze mensen werken wij op tal van uitdagingen aan het realiseren van een daadkrachtige duurzame publieke sector voor en door Nederlanders. 

 


Actueel

Graag inspireren en enthousiasmeren wij

Profielen

Projectleiders van BdB

We kunnen u ondersteunen als projectleider op diverse thema’s; waaronder Wkb, Zorginkoop en Duurzaamheid. Bekijk onze profielschetsen voor meer informatie.

Voorbereiding Unie van Waterschappen

Ter voorbereiding op de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft de Unie van Waterschappen in samenwerking met BdB Groep op 7 oktober 2022 een kennissessie georganiseerd.

Veiligheid bij opdrachtgevers

De afgelopen jaren is de nadruk op het thema veiligheid verschoven van opdrachtnemers naar opdrachtgevers. Steeds vaker wordt erop gewezen dat je als opdrachtgever veiligheid niet volledig ‘weg’ kan contracteren.

Is de HR-afdeling al betrokken bij de voorbereiding op de Omgevingswet?

De Omgevingswet, die naar verwachting wordt ingevoerd in 2023, is een veelbesproken thema bij alle organisaties die onderdeel zijn van de bouwkolom binnen de fysieke leefomgeving. Dat is zeker niet onterecht, aangezien het de grootste wetgevingsoperatie is sinds de invoering van de grondwet in 1848.

Uitwerking

Implementatiekracht in het sociaal domein

Vanuit onze kennis binnen BdB Zorg en BdB Overheid zijn we ervan overtuigd dat de samenwerking tussen financiers (waaronder gemeenten) en zorginstellingen van cruciaal belang is als we succesvol willen zijn en blijven in de kwaliteit van zorg en ondersteuning die we bieden.

“Met vertrouwen kunnen wij beter bouwen”

Allemaal werken wij met affiniteit voor de bouw en infra sector. Iedereen in ons team draagt bij vanuit zijn eigen ervaringen en expertise en vanuit de overtuiging dat het altijd beter kan.

Blijf op de hoogte

Frequent organiseren wij inspiratiesessies over relevante kansen en uitdagingen in de bouw en infra. Wil je graag een uitnodiging ontvangen voor deze bouw en infra gerichte inspiratiesessies?

Top