Bouwen aan overheden

Om bij te dragen aan de ontwikkeling van Nederland combineren wij de kennis over het realiseren van overheidsbeleid met de vakkennis en creativiteit van onze mensen uit verschillende business en organisatieontwikkelingsachtergronden. Afhankelijk van het ontwikkelvraagstuk zijn wij daarbij organisatieontwikkelaar, procesbegeleider, projectleider, coach, trainer, auditor of interim-medewerker.

Onze dienstverlening is altijd maatwerk. In essentie helpen wij organisaties met prestatieverbetering, met mens en teamontwikkeling en middels het vervullen van rollen in projecten en programma’s .

Diensten

 • Prestatieverbetering
 • Mens- en teamontwikkeling
 • Projectrollen

Prestatieverbetering

Structuur is een noodzakelijke randvoorwaarde voor succes.

Welke structuren en systemen zijn nodig om de resultaten te behalen? Hoe zorgen we dat we straks aan die nieuwe wetgeving voldoen? Om mee te mogen doen aan die nieuwe tender moeten we voldoen aan een bepaalde norm of ladder; hoe gaan we dat regelen? Zo maar een aantal vragen waar onze collega’s harder van gaan lopen. Wij helpen de voor organisaties passende structuur te bepalen en te implementeren. Meer weten over managementsystemen, certificeren, audits, veiligheid, Wkb, contractgericht (samen)samenwerken of over prestatieverbetering in het algemeen, neem dan contact op met Kristen en Nikki.

 • Managementsystemen
 • Wkb
 • Veiligheid
 • Contractgericht (samen)werken

Mens- en teamontwikkeling

Mensen bepalen het resultaat.

Hoe zorgen we nu dat onze mensen daadwerkelijk ook zo kunnen en gaan werken? Onze collega gaat nu een leidinggevende functie vervullen, hoe gaan we haar daarin ondersteunen? Dit wordt een spannend project, hoe zorgen we voor een constructieve samenwerking tussen de projectpartners? Ons MT is net samengesteld, hoe komen we tot de winnende strategie voor de komende jaren? Dit zijn uitdagingen waarbij wij onze relaties resultaatgericht ondersteunen.

Wij bouwen mee aan teams door training, coaching, samenwerkingsbegeleiding en strategievorming.

 • Coaching
 • Leren en Ontwikkelen
 • Strategie
 • Samenwerking

“Ik wil een stap zetten in mijn werk, maar weet niet waar ik moet beginnen”. In onze sectoren en projecten zien wij een groeiende behoefte aan individuele ontwikkeling vanuit de praktijk van het werk.

Wij dragen vanuit onze branchekennis graag bij aan jouw groei en ontwikkeling, door gezamenlijk op zoek te gaan naar wat deze volgende stap voor jou betekent.

We bieden individuele ontwikkel- en coachingstrajecten waarin wij aan de hand van de combinatie van theorie en praktijk toewerken naar de door jou gezette stip op de horizon.

Guido
Dekker
Kristen
Wokke
Neem contact op met Guido Dekker of Kristen Wokke voor verdere informatie.

De juiste medewerker op de juiste plek is een van de belangrijkste elementen voor een succesvolle organisatie. Het ontwikkelen van organisatie en medewerkers is binnen de complexiteit van de bouwsector dan ook essentieel.

Voor persoonlijke ontwikkeling met impact koppelen we persoonlijke ontwikkeling aan de context van de sector, de organisatie en het eigen project. De vertaling naar de praktijk en een concreet resultaat staat hierin centraal.

In persoonlijke ontwikkeltrajecten dragen wij bij aan bij de (organisatie)ontwikkelvragen van de organisatie.

Maaike
Korenstra
Rosa
Bosman
Neem contact op met Maaike Korenstra of Rosa Bosman voor verdere informatie.

Organisaties staan voor veel uitdagingen op verschillende abstractieniveaus waarop ze (strategische) antwoorden op moeten formuleren.

Hoe organisaties omgaan met veranderingen en daar in proberen te verbeteren is een continu proces. Strategie is een belangrijk proces voor het richten en aansturen van een organisatie en daarmee het vertrekpunt voor organisatieontwikkeling.

Wij ondersteunen organisaties bij de positionering en het realiseren van de strategie op verschillende niveaus. Van bestaansrecht en lange termijn positionering van de organisatie (missie/visie), het benoemen en realiseren van strategische doelen (organisatieontwikkeling) tot op thematisch niveau richten en bijsturen.

Martijn
Scheijde
Jetze
Visser
Neem contact op met Martijn Scheijde of Jetze Visser voor verdere informatie.

In de bouw is een groeiende aandacht voor onderlinge samenwerking in en tussen teams bij bouwconsortia en tussen teams van opdrachtgever en opdrachtnemer.

Een goede onderlinge samenwerking heeft uiteindelijk een positieve invloed op het projectresultaat.

Wij ondersteunen projectteams in het beter begrijpen van elkaar, het bepalen hoe we met elkaar willen samenwerken, het gezamenlijk bespreken en handelen naar best-for-project en hoe dit met elkaar te bereiken. Wij geloven erin dat dit continue aandacht verdient, om blijvend resultaat te bewerkstelligen. Daarom hebben wij ook onze Periodieke Project Monitor ontwikkeld, waarmee wij in staat zijn om de ‘zachte factoren’ in de samenwerking meetbaar te maken en gezamenlijk, waar nodig, verbetermaatregelen uit te voeren.

Lex
Halsema
Sven
Warmerdam
Neem contact op met Lex Halsema of Sven Warmerdam voor verdere informatie.

Projectrollen

In programma’s en projecten gebeurt het!

Wij kennen en begrijpen de dynamiek van het projectenproces in de bouw als geen ander. Wij voegen capaciteit met kennis van projectenproces toe aan programma’s, projecten of samenwerkingsverbanden. 

Dit programma vraagt onafhankelijk verbindend leiderschap! We hebben te weinig capaciteit om alle proces en projectmanagement rollen in te vullen! We hebben iemand nodig die zowel structuur kan aanbrengen maar ook het team in de resultaatgerichte modus krijgt! Onze mensen ondersteunen Samen Slimmer te ontwikkelen in projecten of dragen bij aan de invulling van programma- en projectrollen. 

Meer weten over de manier waarop wij in jouw project of programma resultaatgerichte ontwikkelcapaciteit kunnen toevoegen?

 • Programma en project rollen
 • Samen Slimmer ontwikkelen
Top