Medisch Leiderschap voor specialisten ouderengeneeskunde - najaar

Ben jij een specialist oudergeneeskunde en wil je vanuit jouw inhoudelijke expertise meer invloed uitoefenen op de dagelijkse én strategische koers van jouw organisatie, en zoek je naar inspiratie om dit vorm te geven? Schrijf je dan nu in voor ons ontwikkeltraject Medisch Leiderschap! 

De toenemende druk op de ouderenzorg en organisatie van zorg vraagt om een groeiende regierol voor specialisten ouderengeneeskunde. Samenspel binnen de vakgroepen maar ook met andere disciplines binnen en buiten de eigen zorgorganisatie is hierin cruciaal. We zien hierin het profiel van de specialist ouderengeneeskunde veranderen van autonome professional die zich volledig op de patiëntenzorg richt naar multidisciplinaire teamspeler, die ook maximaal impact heeft op de kwaliteit en organisatie van zorg. Het ontwikkelen van medisch leiderschap is cruciaal voor een duurzame toekomst van de sector. In ons unieke programma Medisch Leiderschap brengen wij een groep gedreven specialisten ouderengeneeskunde bij elkaar die meer richting willen geven aan en impact willen hebben op de toekomst van de sector, organisatie van de zorg en de strategische/beleidsmatige keuzes die hierbij gemaakt worden.?  

Het programma bestaat uit twee opeenvolgende dagen (met overnachting) en een terugkommiddag met intervisie. In het programma krijgt je inzichten in jouw persoonlijke leiderschapsstijl, staan we stil bij de scope van jouw functie, leer je hoe je meer invloed kunt uitoefenen op tactisch- en strategische niveau en bieden we je concrete handvatten voor het sturen op kwaliteit, veiligheid en organisatieontwikkelingen. De inbreng van casuïstiek uit de eigen organisatie vormt een belangrijk onderdeel van het programma. 

Programma: 

Dag 1

Thema 1 | Introductie op Medisch Leiderschap 
Aan de hand van inspiratie uit landelijke ontwikkelingen en onze kennis en ervaring op het thema Medisch Leiderschap gaan we met elkaar in gesprek over wat ieders persoonlijke ambities zijn. Welke invulling geef je aan jouw leiderschapsrol? Hoe toon je nu leiderschap en welke stappen wil je hierin zetten? Welke professionele rolontwikkeling past hierbij? 

Thema 2 | Persoonlijk leiderschap 
Door middel van een DISC persoonlijkheidsprofiel (BdB Zorg is DISC gecertificeerd) krijg je inzicht in jouw eigen persoonlijke leiderschapsstijl. Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren en waarden? En hoe kan je deze inzetten voor effectieve samenwerking of coaching van collega’s? We bespreken ingebrachte casuïstiek en oefenen met het ontwikkelen en inzetten van jouw persoonlijke leiderschapsstijl. 

Avondprogramma met intervisie in de bosrijke omgeving van Amersfoort. 

Dag 2

Thema 3 | Optimaal samenspel tussen SO’er en management en bestuur 
Op dag 2 gaan we in op het samenspel tussen specialisten en bedrijfsvoerders die noodzakelijk is om impact te hebben op de dagelijkse praktijk van zorg en het beleid en bestuur in zorgorganisaties. We verkennen jouw rol als medisch leider in strategische organisatieontwikkelingen. In hoeverre acteer je al op het strategisch niveau in jouw organisatie? Hoe kan jij de invloed vergroten op strategie, beleid en organisatieontwikkelingen? Aan de hand van praktische oefeningen en voorbeelden gaan we in op hoe jij medisch leiderschap in kunt zetten om een optimaal samenspel tussen zorgprofessionals, bestuur en management te faciliteren. 

Thema 4 | Invloed op externe positionering & netwerkgeneeskunde  
In het laatste thema zoomen we uit en verkennen we jouw rol als specialist ouderengeneeskunde in relatie tot de ketenpartners in het zorgnetwerk rondom de client. In hoeverre acteer je al vanuit een centrale rol in jouw netwerk? Hoe kan jij de invloed vergroten op de samenwerking tussen netwerkpartners op de zorgontwikkelingen en representeer jij jouw vakgroep of organisatie? Aan de hand van praktische oefeningen en voorbeelden gaan we in op hoe jij medisch leiderschap in kunt zetten om een optimaal samenspel tussen zorgprofessionals over verschillende partnerorganisaties te faciliteren 

Terugkommiddag 

Tijdens de terugkommiddag blikken we terug op de geleerde lessen en uitgevoerde acties. We sluiten af met een gezamenlijke intervisie waarin we stilstaan en ervaringen uitwisselen over situaties in jouw eigen dagelijkse praktijk, waarin de thema’s uit het ontwikkeltraject zijn toegepast. De intervisie wordt volgens een vaste methodiek uitgevoerd. 

Werkvormen 

  • Kennis- en inspiratiesessies waarin continue de koppeling tussen de theorie (kennis) en de praktijk van de deelnemers gemaakt wordt; 
  • Reflectiesessies waarin d.m.v. methodische intervisie ingezoomd wordt op persoonlijk leiderschap en casuïstiek van de deelnemers; 
  • Tussentijdse persoonlijke en groepsopdrachten om opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen. 

Accreditatie 

Dit ontwikkeltraject wordt geaccrediteerd door Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1) met c.a. 15 accreditatiepunten. 

Trainers  

Mathilde Berghout – Organisatieontwikkelaar, ervaren in het begeleiden van medisch- en verpleegkundig leiderschapstrajecten en gepromoveerd op het thema Medisch Leiderschap aan de Erasmus Universiteit. 

Martin Smeulers – Organisatieontwikkelaar, ervaring als manager bedrijfsvoering in de medisch specialistische revalidatiezorg. MScBA met strategische management en leiderschap als specialisatie. 

Datum  
16 en 17 november 2022 – 09:00 tot 17:00 uur  
Een avondprogramma met overnachting maakt deel uit van het programma. 
11 januari 2023 - 13:00 – 17:00 uur terugkommiddag inclusief intervisie  

Investering 
€ 1395,- 

Dit bedrag is exclusief btw en overnachtings-/locatiekosten. 

BdB is een CRKBO geregistreerde organisatie. Studiekosten kunnen in veel gevallen worden afgetrokken van de belasting. 

Doelgroep 
Specialisten Ouderengeneeskunde  

Locatie 
Omgeving Amersfoort. 

Meer informatie 
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Mathilde Berghout of Martin Smeulers. 

Inschrijving

Aantal deelnemers
Top