Contractgericht samenwerken in het sociaal domein (Wmo en Jeugdwet)

Ben je op zoek naar handvatten om meer grip te krijgen op de kwaliteit van de zorg die je inkoopt? Merk je dat het soms lastig is om écht vanuit strategisch partnership samen te werken om de doelstellingen van jouw gemeente te behalen? Dan is het ontwikkeltraject Contractgericht samenwerken in het sociaal domein iets voor jou!

Het creëren van meer grip start direct na gunning. De implementatiefase van een zorgcontract is hét moment om als gemeente samen met de zorgaanbieders in gesprek te gaan over de opdracht die beschreven staat in het contract. Hoe lezen we dit? Hebben we dezelfde verwachting? Wanneer zij we tevreden over de uitkomst? En hoe gaan we met elkaar samenwerken? Als contractmanager/beleidsadviseur in het sociaal domein heb je als verbindende schakel tussen zorgaanbieders en de gemeente een belangrijke rol in deze fase.

Wat kan je verwachten?

In juni 2023 start het ontwikkeltraject Contractgericht samenwerken in het sociaal domein. We gaan aan de slag met drie lijnen: inrichten periode na gunning, perspectief zorgaanbieders en jouw persoonlijke invloed.

Wat haal je uit dit traject?

Inrichten periode na gunning

  • Je hebt kennis van de belangrijkste uitdagingen binnen de implementatiefase in het sociaal domein (Wmo en Jeugdwet);
  • Je hebt kennis van de succesfactoren voor het richten, inrichten en verrichten van de implementatiefase, inclusief samenwerkingsprincipes. 

Perspectief zorgaanbieders

  • Je hebt inzicht in de knelpunten die zorgaanbieders ervaren en die een optimaal partnership in de weg staan;
  • Je hebt inzicht in de processen en belangen van zorgaanbieders om samen te werken aan de gemeentelijke doelstellingen om nog hogere kwaliteit te leveren aan hun cliënten/ jullie inwoners.

Jouw invloed

  • Je bent je bewust van de invloed op een goed implementatietraject van zorgcontracten vanuit jouw rol als contractmanager/ beleidsmedewerker;
  • Je krijgt handvatten hoe je als verbindende schakel tussen de zorgaanbieders en de gemeente het samenspel tussen deze werelden en binnen jouw organisatie kunt versterken.

Gedurende een interactief programma wisselen theorie en praktijk elkaar af en krijg je tal van praktische voorbeelden om inspiratie op te doen voor toepassingen in de dagelijkse praktijk.

 Eigen verbeterplan

Je werkt toe naar een concreet verbeterplan om de implementatiefase binnen jouw gemeente naar een hoger niveau te tillen. Om uiteindelijk samen met zorgaanbieders bij te dragen aan de doelstellingen van jouw gemeente en grip te krijgen op de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg.

 Terugkomochtend

Tijdens de terugkomochtend blikken we terug op de geleerde lessen. We sluiten af met een gezamenlijke intervisie waarin we stilstaan en ervaringen uitwisselen over situaties in jouw eigen dagelijkse praktijk, waarin de thema’s uit het ontwikkeltraject zijn toegepast.

 De trainers

Guido Dekker en Eline Odding faciliteren het ontwikkeltraject. Zij nemen hun kennis en ervaringen mee uit de vele opdrachten in accountmanagement binnen de brede zorg- en welzijnssector en contractmanagement- en samenwerkingsvraagstukken vanuit grote bouw- en infrasector.

Daarnaast zijn er gastsprekers! Dit zijn zorgaanbieders die vanuit hun kennis, ervaring en perspectief een waardevolle bijdrage leveren aan het thema en professionals vanuit de bouw- en infrasector met ruime expertise in complexe samenwerkingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en het doorleven van de contractafspraken. 

Wanneer?

16 mei en 8 juni 2023 - 09.00 – 16.30 uur
30 november 2023 - 09.00 – 13.00 uur terugkomochtend

Een persoonlijke in- en outtake en terugkomdagdeel maken deel uit van het programma.

Investering

€ 995,- (excl. btw).

Doelgroep

  • Professionals die een actieve rol hebben in de contractering van zorg/diensten binnen gemeenten, betrokken zijn bij aanbestedingen, het onderhouden van externe relaties en/of interesse hebben in het vakgebied. Bijvoorbeeld contractmanager, zorginkoper, beleidsmedewerker, implementatiemanager en programmamanager.
  • Uit de domeinen Wmo en Jeugdwet.

Locatie
BdB-huis

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Eline Odding.

Inschrijving

Aantal deelnemers
Top