De CO2-prestatieladder voor overheidsorganisaties - najaar

De CO2-prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument in Nederland dat overheidsorganisaties helpt bij het reduceren van CO2-uitstoot en het opstellen van CO2-reductie doelstellingen. Daarmee draagt de CO2-prestatieladder bij aan het behalen van klimaat- en energiedoelstellingen en het vormgeven van de energietransitie. Het is enerzijds gericht op de eigen bedrijfsvoering en anderzijds op de projecten en de totale keten. 

BdB ondersteunt diverse organisaties met het verduurzamen van de eigen organisatie, onder meer met behulp van de CO2-prestatieladder. We merken dat het belangrijk is om in gesprek te blijven over de manier waarop organisaties invulling kunnen geven aan de CO2-prestatieladder: kennis delen helpt! Daarom organiseert BdB periodiek inspiratiesessies; zodat verschillende partijen van elkaar kunnen leren en leggen we de focus op overheidsorganisaties.  

Tijdens deze inspiratiesessie behandelen we drie onderwerpen. Allereerst bespreken we de opzet en principes van de CO2-prestatieladder. Vervolgens gaan we het gesprek aan over hoe overheidsorganisaties de implementatie het best vorm zouden kunnen geven. Ook behandelen we de toegevoegde waarde van de CO2-prestatieladder voor het interne en externe duurzaamheidsbewustzijn. Na afloop heb je een beeld van hoe jouw overheidsorganisatie zich kan voorbereiden op de CO2-prestatieladderen en hoe je de organisatie daarin kan meenemen. 

Programma  

  • De basisprincipes en succesfactoren van de CO2-prestatieladder; 
  • De toegevoegde waarde van de CO2-prestatieladder voor een overheidsorganisatie; 
  • Het implementeren van de CO2-prestatieladder; 
  • De CO2-prestatieladder als stimulator van interne bewustwording; 
  • De CO2-prestatieladder als middel voor verduurzaming in de keten.

Wanneer? 
21 september 2023 
15.30 - 17.00 uur 

Investering 
Deelname is kosteloos. 

Doelgroep 
Iedereen die betrokken is bij het verduurzamen van een overheidsorganisatie, inkoopmanagers en coördinatoren van aanbestedingen waarbij de CO2-prestatieladder als aanbestedingseis ingezet zou kunnen worden. 

Locatie 
Digitaal. 

Meer informatie 
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Tjerk Michielse 

Inschrijving

Aantal deelnemers
Top