Invloed uitoefenen vanuit contractmanagement in het sociaal domein

Vanuit het contract-/ relatiemanagement in het sociaal domein heb je dagelijks te maken met verschillende interne en externe stakeholders. Je schakelt daarbij continu tussen inhoud, proces en relatie. Dat maakt je functie interessant en uitdagend.

Tegelijkertijd lukt het in alle drukte, hectiek en de complexiteit binnen gemeenten soms niet om af en toe boven de waan van de dag uit te stijgen en stil te staan. Snel rennen we van het ene naar het andere contractmanagement overleg, hebben we de contractuele zaken op orde, maar is het soms lastig om te kunnen sturen en echt invloed uit te oefenen binnen de gemeente. Terwijl je met jouw rol als contractmanager/ beleidsadviseur - de verbindende schakel tussen zorgaanbieders en de gemeente - een belangrijke bijdrage hebt aan het faciliteren van passende zorg in jouw gemeente.

Herken je bovenstaande uitdaging? Merk je dat je veel ad hoc bezig bent en de omslag wil maken naar een meer proactieve houding vanuit jouw rol binnen het contract-/relatiemanagement? Sta je wel eens expliciet stil bij jouw toegevoegde waarde voor de gemeente? Hoe je binnen de contractuele kaders (nog) meer kan bijdragen aan passende contractafspraken met zorgaanbieders? 

Kom dan met andere contract-/ relatiemanagers en beleidsadviseurs in het sociaal domein Aan tafel! Op donderdag 6 april 2023 organiseren we een BdB Aan tafel sessie over 'Invloed uitoefenen vanuit contractmanagement in het sociaal domein (Wmo en Jeugdwet)'. Tijdens de Aan tafel sessie staat het model van Contractmanagement centraal (zie figuur 1). Het model van Contractmanagement bestaat uit een vijftal bouwstenen die samen het contractmanagement vormen. Het is enerzijds een visie op het optimaal organiseren van contractmanagement en anderzijds biedt dit model handvaten hoe je jouw rol als contractmanager optimaal kan uitvoeren en nog meer van toegevoegde waarde kan zijn voor jouw gemeente. Daarnaast is er ruimte om met andere contractmanagers het gesprek aan te gaan om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar.

Figuur 1:

 

Het tafelgesprek wordt begeleid door een tafelheer of -dame van BdB Overheid. Na dit gesprek loop jij van tafel met nieuwe ideeën en kennis over het thema. Kortom, alle ingrediënten voor een waardevol en interactief tafelgesprek zijn in huis!

Tip: deel de sessie met je collega contractmanager/beleidsadviseur!

Datum
6 april 2023

Tijd
15:00-17:00 uur

Doelgroep
Contract- relatiemanagers en beleidsadviseurs werkzaam binnen gemeenten in het sociaal domein

Investering
Deelname is kosteloos.

Locatie
Digitaal via Microsoft Teams.

Meer informatie
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Eline Odding. Of heb jij een interessant thema voor een tafelgesprek, laat het ons weten!

Inschrijving

Aantal deelnemers
Top